Integritetspolicy

Gäller fr.o.m 2024-04-25

1.     Inledning

Chargespot AB värnar om din personliga integritet. Vi gör allt vi kan för att hålla dina personuppgifter som du lämnar till oss på ett så säkert sätt som möjligt och att följa vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder våra tjänster såsom portal och app med tillhörande funktioner. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande. Det är viktigt att du läser denna policy så att du är medveten om hur och varför Chargespot behandlar dina personuppgifter.

2.     Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna policy är:

Chargespot AB 
Organisationsnummer 559371-7753
E-post: info@chargespot.se

 

3.     Personuppgifter som vi behandlar

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilka tjänster du använder och vilka uppgifter du delar med Chargespot. Nedan har du information om vilka kategorier av personuppgifter som Chargespot behandlar.

Kontaktuppgifter
Exempelvis namn, e-postadress, boendeadress, telefonnummer samt användarnamn och krypterade lösenord.

Kommunikation
Detta är uppgifter du skickar till oss genom hjälpfunktionen i appen.

Tekniska data
Information som genereras när du använder appen som information om operativsystem och annan teknologi för enheten som appen är installerad på. När appen används, information om eventuella fel etcetera.

4.     Ändamål för insamlingen

Skapa konto
För att kunna ge fullfölja vår del av vårt avtal och låta dig installera appen och skapa ett konto behöver vi samla in Kontaktuppgifter, Anläggningsuppgifter, Tekniska data. Grunden för behandlingen är Fullgörande av avtal samt Berättigat intresse.

Ge support
För att kunna ge fullfölja vår del av vårt avtal vid teknisk support behöver vi samla in Kontaktuppgifter, Kommunikationsdata, Tekniska data.

Funktion
För att kunna ge fullfölja vår del av vårt avtal gällande funktionalitet i appen behöver vi samla in Tekniska data.

Forskning
För att kunna forska på och utveckla nya produkter och tjänster som kan komma att tas till marknaden behöver vi samla in Anläggningsuppgifter och Teknisk data. Grunden för behandlingen är berättigat intresse eller, om behandlingen av personuppgifterna t ex inkluderar viss profilering, Samtycke.

Marknadsföring
För att kunna erbjuda dig relevant information kopplat till tjänsten behöver vi samla in Kontaktuppgifter, Anläggningsuppgifter, Transaktionsdata, Tekniska data

Informationssäkerhet
För att bedriva ett kontinuerligt informationssäkerhetsarbete behöver vi samla in samtliga nämnda kategorier av uppgifter.

Grunden för behandlingen är berättigat intresse

5.     Tillgång till personuppgifter

I den mån det går behandlas dina personuppgifter endast av oss. Vid vissa tillfällen kommer dina uppgifter att behandlas av våra leverantörer för att kunna fullfölja avtalet.
Chargespot behandlar uteslutande personuppgifterna inom EU/EES.

6.     Lagringstid

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller är nödvändigt enligt andra berättigade intressen. Enligt bokföringslagen sparar vi information om vårt avtal med dig i sju (7) år.
För personuppgifter som vi samlat in genom samtycke kommer vi lagra personuppgifterna till du återkallar ditt samtycke, eller till behandlingen av personuppgifterna inte längre är nödvändig.

7.     Dina rättigheter

Du har närsomhelst rättighet att kostnadsfritt begära utdrag från oss på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att kräva rättelse av dina personuppgifter.

Du har även rätt återkalla ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter där du har lämnat ditt samtycke. Vi kommer då att radera de personuppgifter vi har om dig för det ändamål som du lämnat samtycke till. Vi kan dock behöva behålla vissa personuppgifter för andra ändamål som beskrivits i denna text.

Du har rätt att kräva radering eller anonymisering av dina personuppgifter under vissa förutsättningar. Du har även rätt att skicka klagomål till Svenska datainspektionen.

Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format överflyttad till en annan personuppgiftsansvarig.

8.     Kontakta oss

Länk till vår hemsida: chargespot.se
E-post: info@chargespot.se

Tjänsten tillhandahålls av Chargespot AB, Box 171, 311 22 Falkenberg, Sverige. Organisationsnummer 559371-7753. E-post: info@chargespot.se.

Varukorg
Rulla till toppen